Brake Fluid

FURiO BRAKE DOT3/4 500F

น้ำมันเบรกสังเคราะห์คุณภาพสูง เทคโนโลยีโพลีเอททิลีนไกลคอลอีเทอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม มีจุดเดือดสูงกว่า 500°F หรือ 260 °C ทนความร้อนสูง ใช้งานได้ยาวนาน รองรับสภาพการใช้งานหนัก ไม่ทำอันตรายต่อลูกยางและชิ้นส่วนโลหะต่างๆ

BANGCHAK BRAKE FLUID 500

น้ำมันเบรกคุณภาพสูงประเภท โพลีเอทธิลีนไกลคอลอีเธอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพมีจุดเดือดสูงกว่า 500 องศาฟาเรนไฮต์ ทนความร้อน และการใช้งานหนัก มีความหนืดพอเหมาะ ช่วยหล่อลื่นแม่ปั๊ม และระบบต่างๆ ได้ดี ไม่ทำอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในระบบเบรกและคลัช

BANGCHAK BRAKE DOT 3

น้ำมันเบรกคุณภาพสูงประเภท โพลีเอทธิลีนไกลคอลอีเธอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพ มีจุดเดือดสูงกว่า 400 องศาฟาเรนไฮต์ ทนความร้อน และการใช้งานหนัก มีความหนืดพอเหมาะ ช่วยหล่อลื่นแม่ปั๊ม และระบบต่างๆ ได้ดี ไม่ทำอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในระบบเบรกและคลัช

Scroll to Top