BANGCHAK MOULD OIL – CONCRETE 10

น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอดช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น