Cutting Oil

BANGCHAK NEAT CUT

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูงประเภทคลอรีน ( Chlorinated EP ) , สารป้องกันการเกิดปฏิกริยารวมตัวกับออกซิเจน, สารป้องกันการเกิดสนิมและสารป้องกันการเกิดฝอยละออง

BANGCHAK CUTTING FLUID CB

น้ำมันหล่อเย็น และหล่อลื่นเอนกประสงค์ สำหรับงานตัด กลึง เจียระไน เลื่อย โลหะทุกชนิด ใช้ป้องกันการสึกหรอของหัวมีดตัดโลหะและช่วยระบายความร้อนได้ดี มีสารช่วยยับยั้งแบคทีเรีย (Biocide) ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าน้ำมันหล่อเย็นแบบเก่าทั่วไป รวมทั้งยังสามารถช่วยปกป้องชิ้นงานโลหะไม่ให้เกิดสนิมระหว่างการใช้งานได้ดีเยี่ยม

Scroll to Top