BANGCHAK TURBINE

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ และกังหันน้ำ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม อันเป็นผลรวมจากการเลือกสรรน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านขบวนการกลั่นมาเป็นพิเศษ และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ