BANGCHAK SLIDEWAY

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแท่นรางเลื่อน ผสมสารเพิ่มความลื่น (Friction Modifiers) ที่ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวได้โดยง่าย สารจับเกาะ (Tackiness Agent) ทำให้ฟิลม์น้ำมันไม่หลุดกระเด็นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ